24 september 2016: het Kreakel is open!!!

Later Aquino College, daarna Bonaventura College