organisatie

Ons algemene e-mailadres is: info@agnesfestival.nl.

Een hoop mensen zetten zich in voor dit feest, de kerngroep van 2016:
Nanette van Beukering - Voorzitter, notulist
Ton Kohlbeck - Vice-voorzitter
Thecla Kamphuis - Financien, draaiboek
Jolijn van Beukering - Algemene ondersteuning
Marcus Rooijakkers - Consumpties
Han de Jonge - Technische installatie
Jon van Gennep - Agnes de Band
Winko Erades van den Berg - ICT