Historie Agnes

De geschiedenis...

“Voor katholiek Leiden een dag van de allerhoogste vreugde”.
Zo vermeldt men in de Leidsche Courant de eerste schooldag van de ‘R.K. H.B.S. voor Meisjes’, op 4 september 1947. De school heeft nog geen eigen gebouw, maar vindt onderdak in een schoolgebouw aan de Boommarkt (waar nu de Webster University gevestigd is). De Zusters van Liefde zijn bereid gevonden de leiding van de school op zich te nemen en enkele leerkrachten te leveren. Er zijn negen docenten en 37 leerlingen maken er, na twee toelatingsexamens, hun entree.

Bij het begin van het derde schooljaar verhuisde men naar een veel groter gebouw aan de Oude Vest. Er waren toen 86 leerlingen en dat aantal groeide naar 116 en vervolgens naar 156. Die groei zette zich voort, omdat ook een M.M.S. en een Gymnasium deel gingen uitmaken van het ‘St Agnes Lyceum voor meisjes’. De school speelde een belangrijke rol in de emancipatie van de katholieke meisjes. De ‘Agnieten’ vormden een duidelijk herkenbare groep in het Leidse schoolleven.

In september 1966 betrok de school een splinternieuw gebouw aan de Eymerspoelstraat. De school telde toen zo’n zeshonderd leerlingen. Later zou dat aantal uitgroeien tot rond de duizend. Al snel werd de zgn. talenvleugel aangebouwd en in de jaren tachtig kwamen de tuinlokalen erbij. Het gebouw, en dan vooral de kapel, werden ingewijd volgens katholieke rituelen, maar de leerlingen vierden hun entree op de klanken van de Yellow Submarine. Na de invoering van de Mammoetwet, in september 1968, werd de school officieel de R.K. Scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo – St Agnes. Er kwamen toen ook jongens. In de jaren zeventig en tachtig werd de school een begrip in Leiden en omstreken. De school trok veel nieuwe brugklassers, niet alleen uit de directe omgeving, maar ook van verder weg. Uit de wijde omtrek – van Voorhout tot Hazerswoude - kwamen ze, ook als instromers in de bovenbouw.

Vooral het feit dat ‘Het Agnes College’ tekenen en muziek als eindexamenvakken aanbood, maakte de school aantrekkelijk. De eindexamenresultaten waren prima en de school onderscheidde zich ook door een ‘losse’ sfeer; men organiseerde onderwijsprojecten, excursies en spraakmakende toneel- en muziekvoorstellingen. Aan het eind van het schooljaar waren er de fietstocht en een daverend eindfeest. Veel leerlingen zullen met plezier terugdenken aan de buitenlandse reizen en, met weemoed, aan de ‘Soos’ op vrijdagmiddag in het Kreakel.

In het schooljaar 1995-96 ging een grote fusie van katholieke middelbare scholen in Leiden en omgeving van start. Binnen dit geheel werd ‘Het Agnes’ samen met de vestiging van Bonaventura aan de Marienpoelstraat één school. Die heette eerst ABCollege, toen Aquino, en tenslotte - om aan alle naamsverwarring een eind te maken - Bonaventuracollege Mariënpoel. De naam ‘Agnes’ is dus verdwenen, het gebouw wordt binnenkort dan echt gesloopt, maar de school leeft voort in talrijke, vooral muzikale herinneringen.

Nico Koek
(Leiden, 9 februari 2013)